Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού για τη σύσταση φωτογραφικού αρχείουΜε σκοπό τη σύσταση φωτογραφικού αρχείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καππαριάς, παρακαλεί όσους έχουν στην κατοχή τους παλαιό φωτογραφικό υλικό σχετικό με το χωριό και τους ανθρώπους του, διαφόρων θεματικών ενοτήτων (π.χ. τοπία, κτήρια, ασχολίες της καθημερινής ζωής, οικογενειακές φωτογραφίες, πανηγύρια, δράσεις του Συλλόγου κτλ), να συνδράμουν στη συλλογή φωτογραφιών.


Τα τεκμήρια του φωτογραφικού αρχείου θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο επικείμενων φωτογραφικών εκθέσεων, εκδόσεων, ιστορικών και λαογραφικών μελετών που πρόκειται να εκπονήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καππαριάς.


Το πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό αφού ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί, θα επιστραφεί στους κατόχους του τον Οκτώβριο του 2020.


Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη στην κατοχή τους ψηφιοποιημένο φωτογραφικό υλικό και επιθυμούν να συνδράμουν, μπορούν να το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kapparia@gmail.com , αναφέροντας την περιγρφή κάθε φωτογραφίας (τοποθεσία, χρονολογία, πρόσωπα, δραστηριότητα) και το ονοματεπώνυμο του κατόχου. Οι φωτογραφίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και εφόσον απαιτείται μέσω της εφαρμογής WeTransfer.


Όσοι επιθυμούν να διαθέσουν μη φηψιοποιημένο φωτογραφικό υλικό (εκτυπωμένες φωτογραφίες), παρακαλούνται:

α. να το αποστείλουν ταχυδρομικά στην έδρα του συλλόγου (Λιακαταίων 26, Αθήνα 11474) αναφέροντας την περιγραφή κάθε φωτογραφίας (τοποθεσία, χρονολογία, πρόσωπα, δραστηριότητα) και το ονοματεπώνυμο του κατόχου ή

β. να το προσκομίσουν στην αίθουσα του συλλόγου στο Δημοτικό σχολείο της Καππαριάς, κατόπιν τηελφωνικής συνεννόησης με την Πρόεδρο του Συλλόγου Ορσαλία Μανδαράκα (τηλ. επικοινωνίας: 6974065468).

#συλλογή #αρχείο

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts